مشخصات زعفران ایرانیان نوع ممتاز و صادراتی

 

1 . زعفران ممتاز درجه یک رشته ای
این نوع زعفران از بهترین نوع زعفران در ایران قائنات تولید میشود و در بسته بندی های ما با وزنها و مدلهای متنوع با استاندارهای روز داده میشود و این نوع سر گل زعفران بوده و هیچ نوع غیر زعفران چه نرم طبیعی و چه ریشه در آن وجود ندارد و با قیمت ها و آفرهای خوب عرضه میشود کیفیت استاندارد شده این محصول توسط آزمایشگاه شرکت مورد آزمایش قرار میگیرد تا بهترین نوع در سبد کالای ایرانی قرار گیرد،که نمونه های استاندارد شده طبق جدول زیر است :
 

 


 

 

 

 
2. زعفران ممتاز نگین و سوپر نگین
 زعفران نگین تمام قرمز و قلم درشت بوده و حدودا اکثر رشته های آن سالم و بدون شکستگی می باشد.
زعفران سرگل و نگین هر دو تمام قرمز و خالص هستند و تفاوتشان در اینست که اکثر رشته های زعفران سرگل شکسته ولی اکثر رشته های زعفران نگین سالم می باشد و سوپر نگین درشت ترین نوع زعفران ایران بوده و در صادرات حرف اول را میزند.
واندازه آن بین 1.5 تا 3 سانت میباشد.