فرآیند بسته بندی زعفران ایرانیان

 


فرآیند بسته بندی زعفران ایرانیان شامل بسته بندی انواع زعفران تولیدی اعم از پوشال، نگین، سرگل و زعفران دسته در شرکتهای تولیدکننده می باشد.
کشت زعفران، برداشت و پاکسازی آن عموما به شکل یکسانی انجام می شود ولی تفاوت در بسته بندی و کیفیت زعفران سبب تمایز محصولات می گردد. همین تمایز گروه تولیدی محصولات غذایی ایرانیان را بر آن داشته که بسته بندی زعفران خود را در اشکال گوناگون چون بسته بندی وکیوم، خاتم، قوطی، جعبه ای، بسته بندیهای میلاد، ونوس و اطلس به بازار در وزنهای مختلف عرضه کند. کنترل کالای ورودی کلیه اقلام و مواد اولیه موثر بر کیفیت (شامل زعفران و مواد اولیه بسته بندی) در بدو ورود توسط واحدکنترل کیفیت ، در محل ورود کنترل می گردند.

پس از ورود مواد اولیه اعم از ورود انبوه و یا جزء ، به واحد کنترل کیفیت اطلاع داده شده و واحد کنترل کیفیت اقدام به نمونه گیری و کنترل مطابق با استانداردهای مربوطه می نماید. و نتایج بدست آمده ثبت می گردد . در بدو ورود زعفران آزمون های ذیل جهت ارزیابی کیفیت انجام میپذیرد: آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی) آزمون قدرت رنگی وارزیابی میزان کروسین ،سافرانال و پیکروکروسین رطوبت خاکستر کل خاکستر نامحلول در اسید میزان مواد خارجی مربوط به محیط و بقایای گل عصاره محلول در آب سرد پیگمان ازت تام فیبر خام توضیحات بیشتر سپس وارد مرحله بسته بندی به شرح ذیل می گردد.

 

سورتینگ: کارکنان بخش سورتینگ زعفران های ورودی را با دقت کامل سورت می کنند. که شامل جداسازی کلیه ذرات خارجی و بقایای گل می باشد. توزین پس از سورت ،زعفران به بخش توزین انتقال می یابد در این قسمت کارکنان بخش توزین بر حسب میزان و نوع بسته بندی مورد نظر زعفران را با ترازوهای دقیق و کالیبره شده وزن میکنند. درب بندی: پس از بخش توزین زعفران به بخش درب بندی منتقل می شود. درب بندی بسته بندی های قوطی شکل توسط کارکنان مربوطه با دقت کامل انجام گرفته و درب بندی بسته بندی های پاکتی توسط دستگاه دوخت صورت می گیرد وکیوم: دربعضی بسته بندیهای قوطی شکل ، قوطی ها بر روی کارت های مشخص ، گذاشته و بوسیله تلق وکیوم می شوند . و بعد از این عمل قوطیهای وکیوم شده پس از کد گذاری جعبه گذاری و یا شیرینگ می شوند. جت پرینتر کد زنی بعد از بسته بندی اولیه بسته ها، توسط دستگاه جت پرینتر، مشخصات بسته شامل وزن محصول،‌ تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، کد محصول، سریال تولید و نوع محصول بر روی بسته ها چاپ می شود.

جعبه گذاری: بسته ها بعداز بخش جت پرینتر بسته بندی نهایی گشته و جعبه گذاری می شوند . نوع بسته و تعداد داخل بسته با توجه به نوع محصول انجام می شود.

شرینگ پک: در انتها بعضی از محصولات توسط دستگاه شرینگ پک بسته بندی می گردد . که بصورت بسته هایی با تعداد مشخص می باشد. بازرسی و آزمون:ویژگی محصول در مراحل مختلف مورد پایش و اندازه گیری واقع می شود.

کنترل حین فرآیند: مسئول کنترل کیفیت هر دو ساعت یکبار از خط تولید بازدید بعمل آورده و عملکرد کارکنان در بخشهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند و نتایج حاصله را در فرم مربوطه درج می کند و در صورت مشاهده عدم انطباق اقدامات لازم صورت می گیرد.

کنترل محصول نهایی: پس از ساخت و تولید و بسته بندی , محصول مطابق استانداردهای ملی مرتبط با بسته بندی زعفران کنترل شده و نتایج توسط بازرس کنترل کیفیت در فرمهای مربوطه ثبت می گردد لازم به ذکر است در ابتدا خرید زعفران صرفا از تامین کنندگان ارزیابی شده و معتبر. صورت می گیرد وسپس کلیه مراحل فوق. انجام می گیرد.

 

    


کالای ورودی

کلیه اقلام و مواد اولیه موثر بر کیفیت (شامل زعفران و مواد اولیه بسته بندی) در بدو ورود توسط واحدکنترل کیفیت ، در محل ورود کنترل می گردند. پس از ورود مواد اولیه اعم از ورود انبوه و یا جزء ، به واحد کنترل کیفیت اطلاع داده شده و واحد کنترل کیفیت اقدام به نمونه گیری و کنترل مطابق با استانداردهای مربوطه می نماید. و نتایج بدست آمده ثبت می گردد.

توزین: پس از سورت ،زعفران به بخش توزین انتقال می یابد در این قسمت کارکنان بخش توزین بر حسب میزان و نوع بسته بندی مورد نظر زعفران را با ترازوهای دقیق و کالیبره شده وزن میکنند.

درب بندی: پس از بخش توزین زعفران به بخش درب بندی منتقل می شود. درب بندی بسته بندی های قوطی شکل توسط کارکنان مربوطه با دقت کامل انجام گرفته و درب بندی بسته بندی های پاکتی توسط دستگاه دوخت صورت می گیرد.


وکیوم: دربعضی بسته بندیهای قوطی شکل ، قوطی ها بر روی کارت های مشخص ، گذاشته و بوسیله تلق وکیوم می شوند . و بعد از این عمل قوطیهای وکیوم شده پس از کد گذاری جعبه گذاری و یا شیرینگ می شوند.


جت پرینتر (کد زنی): بعد از بسته بندی اولیه بسته ها، توسط دستگاه جت پرینتر، مشخصات بسته شامل وزن محصول،‌ تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، کد محصول، سریال تولید و نوع محصول بر روی بسته ها چاپ می شود.

جعبه گذاری: بسته ها بعداز بخش جت پرینتر بسته بندی نهایی گشته و جعبه گذاری می شوند . نوع بسته و تعداد داخل بسته با توجه به نوع محصول انجام می شود.

شرینگ پک: در انتها بعضی از محصولات توسط دستگاه شرینگ پک بسته بندی می گردد . که بصورت بسته هایی با تعداد مشخص می باشد.

بازرسی و آزمون: ویژگی محصول در مراحل مختلف مورد پایش و اندازه گیری واقع می شود.

کنترل حین فرآیند: مسئول کنترل کیفیت هر دو ساعت یکبار از خط تولید بازدید بعمل آورده و عملکرد کارکنان در بخشهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند و نتایج حاصله را در فرم مربوطه درج می کند و در صورت مشاهده عدم انطباق اقدامات لازم صورت می گیرد.


کنترل محصول نهایی: پس از ساخت و تولید و بسته بندی , محصول مطابق استانداردهای ملی مرتبط با بسته بندی زعفران کنترل شده و نتایج توسط بازرس کنترل کیفیت در فرمهای مربوطه ثبت می گردد.

 لازم به ذکر است در ابتدا خرید زعفران صرفا از تامین کنندگان ارزیابی شده و معتبر صورت می گیرد وسپس کلیه مراحل فوق انجام می گیرد.