زعفران سینی خاتم ایرانیان 7 مثقالی

قیمت : 3,950,000 ریال

در این نوع سینی خاتم زعفرانها با بهترین ترازو دیجیتالی مخصوص طلا که از طرف استاندارد مورد بازبینی قرار گرفته شده اندازه گیری میشود و وزن آن 1گرم + نیم مثقالی + 1مثقالی + 5 مثقالی کشیده شده (مجموع 7 مثقال معادل 32 گرم) و داخل سینی خاتم عرضه میشود که تمام مشخصات اعم از بارکد و استانداردهای ایران پشت بسته زعفران نوشته شده تا بهترین بسته بندی و کیفیت حاصل شود.

تعداد

Product Description

در این نوع سینی خاتم زعفرانها با بهترین ترازو دیجیتالی مخصوص طلا که از طرف استاندارد مورد بازبینی قرار گرفته شده اندازه گیری میشود و وزن آن 1گرم + نیم مثقالی + 1مثقالی + 5 مثقالی کشیده شده (مجموع 7 مثقال معادل 32 گرم) و داخل سینی خاتم عرضه میشود که تمام مشخصات اعم از بارکد و استانداردهای ایران پشت بسته زعفران نوشته شده تا بهترین بسته بندی و کیفیت حاصل شود.

1 review for Contrast Trucker Jacket

افزودن نظر

لطفا وارد شوید